Vaste tentoonstelling >>
 
De vaste collectie van het museum richt zich op het ontstaan van het terpen- en wierdenlandschap in Noord-Nederland. Daarnaast worden archeologische vondsten uit deze regio getoond.
Etrusken: Pracht en Macht >>
 
Terwijl de Ezingers zich toeleggen op het graven van kanalen, sloten en greppels, staan de Etrusken bekend als meesters in het draineren en irrigeren van land. Zo vertonen de oude Etrusken en vroege wierdenlanders lang geleden toch enkele opmerkelijke gelijkenissen. Van 8 juni 2024 t/m 12 januari 2025.
Spinnen met bot, weven met planten >>
 
Met deze tentoonstelling wil Museum Wierdenland de diversiteit aan textielgerelateerde vondsten laten zien en toelichten hoe er door de wierdebewoners met textiel werd gewerkt.Van 26 april tot 1 november.
Gerelateerd: Tijdbalk Museum >>
 
De Tijdbalk zet het verhaal van de terpen en wierden in de brede context van belangrijke historische ontwikkelingen en gebeurtenissen tussen ruwweg 116.000 jaar geleden en heden.
Gerelateerd: De bodem van Ezinge >>
 
Tussen 1923 en 1934 werd een groot deel van de wierde van Ezinge onderzocht door het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
Gerelateerd: Een potje uit De Bouwerd >>
 
Artikel van Egge Knol over een urn die in 1875 in de kleine wierde De Bouwerd werd gevonden.
Gerelateerd: Wierdenweetjes >>
 
Wist u dat Ezinge in archeologische kringen wel het 'Pompeii van het Noorden' wordt genoemd? Dat Ezinge de langst permanent bewoonde plaats is van Nederland? En meer...