Partners en sponsoren
Museum

partners en
sponsoren
 
Om zijn doelstellingen te realiseren werkt Museum Wierdenland samen met diverse partijen in de regio. Ook ontvangt het museum een aantal financiële bijdragen van sponsoren. Zonder hen zou ons werk niet mogelijk zijn.
 
Kennis en materiaal
Museum Wierdenland werkt regelmatig samen met het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (met name met het Terpencentrum), waarbij zowel (foto)materiaal als inhoudelijke expertise beschikbaar worden gesteld.
 
Financiering
 
Het museum krijgt jaarlijks subsidie van de gemeente Westerkwartier. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van verschillende fondsen en instellingen, zoals Provincie Groningen, Prins Bernard Cultuurfonds, JM-fonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, ANWB-fonds, Stichting Instandhouding Cultureel Erfgoed Noord-West Groningen, VSB fonds, LEADER+Lauwersland, Grontmij (Sweco), Spaarbankfonds, het project AIP Groningen, en de voormalige Dienst Landelijk Gebied.

MEER OVER HET MUSEUM